trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Lista stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

  „Informacja o realizacji stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym”

   

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5874/2022 z 24 listopada 2022 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) oraz studentów uczelni państwowych.

  Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęło ogółem 271 wniosków, z tego: 196 – uczniów (z tego: 192 pozytywnych i 4 negatywnych) oraz 75 – studentów (z tego: 73 pozytywnych i 2 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki respektując zapisy regulaminu stworzył listę na województwo wielkopolskie odpowiednio dla uczniów (Załącznik nr 1) oraz studentów (Załącznik nr 2).

  Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów przeliczeniowych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

  Za okres od 1 września do 31 grudnia 2022 roku stypendium otrzyma 192 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) w kwocie 250 złotych miesięcznie (łącznie 1.000 zł), a za okres od 1 października do 31 grudnia 2022 roku 73 studentów w kwocie 300 złotych miesięcznie (łącznie 900 zł). 

  Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

  A. UCZNIOWIE do 20 lutego 2023 roku

  B. STUDENCI do 20 marca 2023 roku

  do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

   

  korespondencyjnie na adres:

  Departament Edukacji i Nauki

  Urzędu Marszałkowskiego

  Województwa Wielkopolskiego

  al. Niepodległości 34

  61-714 Poznań

  (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

   

  osobiście do Punktu kancelaryjnego-

  Urzędu Marszałkowskiego

  Województwa Wielkopolskiego

  al. Niepodległości 34

  Poznań

  Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego