trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

ŁAGODZĄ SKUTKI ZMIAN KLIMATU

    Obradująca w trybie zdalnym 14 lutego sejmikowa Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapoznała się z realizowanymi przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego działaniami ochrony czynnej, mającymi m.in. łagodzić i przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. Informację na ten temat przedstawił radnym Daniel Lisek, zastępca dyrektora ZPKWW.

    Do najbardziej widocznych niekorzystnych skutków wspomnianych zmian w naszym regionie należy obniżanie się poziomu wód. Wiele z podejmowanych przez ZPKWW działań dotyczy zatem przeciwdziałania wywołanym tym zjawiskiem szkodom. Są to na przykład prace, które sprzyjają osiedlaniu się w danym terenie ptaków i ich lęgowi czy też wyszukiwanie i chronienie zagrożonych pracami rolnymi gniazd chronionych gatunków, z wykorzystaniem m.in. drona.

    Komisja zaopiniowała ponadto pozytywnie projekt zmiany uchwały sejmiku wyznaczającej obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego w Powidzu. Korekta ma doprecyzować zapisy dotyczące zakazów obowiązujących w wewnętrznej i zewnętrznej strefie OOU, co ułatwi ewentualne prace inwestycyjne na tym terenie.

    Radni zapoznali się również z audytem krajobrazowym województwa i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w tej sprawie, jak również propozycje zmian budżetowych, w tym dotyczących udziału Wielkopolski w projekcie „Life after coal”.


    Galeria zdjęć: