trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kultura w Koninie

    Posiedzenie Komisji Kultury w dniu 9 lutego 2010 r.
    Trzy konińskie instytucje kultury – Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury „Oskard” oraz Muzeum Okręgowe odwiedzili radni podczas wyjazdowego posiedzenia komisji. Zapoznali się z warunkami funkcjonowania Domu Kultury „Oskard” oraz omawiali sprawy związane z projektowanym włączeniem tej placówki w strukturę CKiS. Będzie to możliwe po decyzji Ministerstwa Skarbu dotyczącej przekazania majątku „Oskardu”, stanowiącego dotąd własność Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, samorządowi województwa. Samorząd od ponad roku jest użytkownikiem domu kultury na podstawie zawartej z kopalnią umowy użyczenia. Radni zapoznali się ze stanem obiektu oraz zakresem prac remontowych, które trzeba będzie wykonać po jego przejęciu.
    CKiS w Koninie prowadzi bogatą działalność w zakresie animacji i upowszechniania kultury. Prowadzi pracownie artystyczne i galerie sztuki. Opiekuje się amatorskim ruchem artystycznym w subregionie konińskim, współpracuje z lokalnymi instytucjami kultury. Jest m.in. organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Amatorskich OKFA oraz wielu imprez regionalnych.
    Radni zwiedzili oddany w styczniu do użytku zabytkowy spichlerz w Gosławicach, który po gruntownym remoncie stał się częścią Muzeum Okręgowego Koninie.