trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

"Kształcenie zawodowe i transport niskoemisyjny traktujemy priorytetowo”

  21 milionów złotych unijnego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) trafi do Powiatu Wolsztyńskiego oraz gmin Kuślin, Czerwonak, Opalenica Swarzędz, Wolsztyn i Kostrzyn na realizację projektów z zakresu edukacji i ekologicznego transportu.  8 lipca br. podczas konferencji prasowej w  Urzędzie Marszałkowskim Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy z siedmioma samorządami.

  Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że wiele projektów z zakresu kształcenia zawodowego i transportu niskoemisyjnego jest i będzie realizowanych dzięki środkom zaoszczędzonym  w innych obszarach WRPO 2014+. „Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe to zadysponowaliśmy już 217 milionów złotych, a wartość projektów, które są obecnie w realizacji to 272 miliony złotych. Projekty z obszaru transportu niskoemisyjnego warte są całkowicie 613 milionów, natomiast dofinansowanie dla samorządów jest bliskie 450 milionów zł. To duże wydatki. Uważamy, że są potrzebne Wielkopolsce. Cieszy nas fakt, że wiele samorządów zaangażowało się w budowę tej infrastruktury” – powiedział Marszałek.

  Powiat Wolsztyński realizuje projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”. „Jego celem jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie oraz w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących pracowni, utworzenie nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia” – poinformował  Jacek Skrobisz,  Starosta Wolsztyński . Całkowita wartość projektu to ponad 9,6 mln, a dofinansowanie unijne z WRPO 2014+ wynosi blisko 8,2 mln zł.  Partnerem merytorycznym jest Powiat Grodziski.

  Gmina Kuślin odpowiada za „Budowę trasy rowerowej Wąsowo-Trzcianka na obszarze gminy Kuślin”. Budowa ścieżki jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego, ograniczenia emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, jak również skomunikowania wyżej wymienionych miejscowości, stanowiąc dodatkową alternatywę dla mieszkańców w zakresie wyboru środka lokomocji w celach prywatnych bądź zawodowych. Sześciokilometrowa trasa wraz z infrastrukturą towarzyszącą to koszt 6 mln zł, a unijne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu stanowi ponad 5 mln zł. „To największa dotacja w historii, jaką udało się zdobyć naszej gminie” – podkreślił Mieczysław Skrzypczak, Wójt Gminy Kuślin.

  Gmina Czerwonak inwestycje w projekt pn. „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”. „Inwestycja ma charakter strategiczny z punktu widzenia nie tylko aglomeracji poznańskiej, ale również całego regionu” – zaznacza Marcin Wojtkowiak, Wójt Gminy Czerwonak. Projekt stanowi bowiem kolejny, istotny element polityki gminy dotyczącej zwiększenia efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu publicznego. Realizacja projektu zapewni skomunikowanie i integrację systemu istniejących ścieżek rowerowych położonych na lewo i prawobrzeżnej części Warty, tworząc bezpieczną, dogodną i atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowych przepraw mostowych, jak również zapewniając dostęp do stacji kolejowych i bezkolizyjny dojazd z północnej części Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do centrum Poznania. Całkowita wartość prac to 18 mln zł, a unijne dofinansowanie z WRPO stanowi blisko 4 mln zł.

  W Gminie Opalenica trwa „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową nowego zjazdu-etap III (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Wyzwolenia)”.  „Dzięki realizacji projektu możliwe stanie się stworzenie bezpiecznego połączenia rowerowego pomiędzy miastami Opalenica i Grodzisk Wielkopolski. Droga rowerowa ułatwi połączenie z dworcem kolejowym w Opalenicy i głównym przystankiem autobusowym w mieście” – poinformował  Paweł Jakubowski, Zastępca Burmistrza Opalenicy. Poprzez tę inwestycję połączenie z miastem i dworcem zyskają miejscowości Troszczyn, Sielinko, Urbanowo, Sielinko Osada. Całkowita wartość projektu to 1,38 mln zł, a dofinansowanie z WRPO 2014+ sięga 1,155 mln zł.

  Gmina Swarzędz  realizuje projekt  „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II”. Jego celem jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu na terenie Gminy Swarzędz poprzez realizację inwestycji, obejmujących stworzenie trasy rowerowej od ul. Rivoliego (sołectwo Zalasewo) do Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu (Dworzec PKP), a także poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z transportu rowerowego i pieszego. „Jako największa gmina w Wielkopolsce stawiamy na transport publiczny” – podkreśla Marian Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Działania te ułatwiają fundusze unijne. W aktualnym projekcie koszt całkowity osiąga blisko 1, 37 mln zł,  a dofinansowanie z WRPO 2014+ to 1,153 mln zł.

  Gmina Wolsztyn stworzyła projekt „Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego na terenie gminy Wolsztyn”.  W jego ramach powstaje ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Dworcową a ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie wraz z oświetleniem, zlokalizowany przy nowo powstałym zintegrowanych centrum komunikacyjnym. Na otwarcie centrum Wojciech Lis,  Burmistrz Wolsztyna zaprasza na początku września tego roku.  Ponadto tworzony jest system oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej w miejscowości Karpicko. Inwestycja obejmuje zakup, montaż i uruchomienie systemu roweru miejskiego oraz realizację kampanii promującej transport niskoemisyjny, w tym transport rowerowy. Całkowita wartość prac sięga 1,5 mln zł,  a marszałkowskie dofinasowanie unijne to 1,14 mln zł.

  W Gminie Kostrzyn realizowana jest „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP”. „Powstanie  trasa pomiędzy  ulicą Wrzesińską i ulicą Stawną w Kostrzynie, wraz z dwoma parkingami B&R” – poinformował Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn. Warta blisko pół miliona złotych inwestycja, uzyskała 377 tys. zł dofinansowania z WRPO 2014+.  

  Prezentacje projektów w załącznikach poniżej.  

   

  Powyższe inwestycje  realizowane są w ramach Osi priorytetowej 9:  Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3.: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2.: Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego oraz w ramach Osi priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” i Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.