trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kształcą dla opieki społecznej

    Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki w dniu 17 maja 2011 r.

    Radni zapoznali się z informacją na temat roli absolwentów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w realizacji zadań polityki społecznej województwa. Ta podległa samorządowi województwa placówka kształci od pięciu lat i właśnie rozpoczęła nabór na kolejny rok szkolny. Kończący szkołę bez trudu znajdują zatrudnienie i tak będzie również w przyszłości, gdyż według wszelkich prognoz zapotrzebowanie na usługi opieki społecznej także w Wielkopolsce będzie systematycznie wzrastać.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa za 2010 rok w zakresie oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego i administracji publicznej. Ponadto radni zaakceptowali projekty uchwał sejmiku korygujących zapisy w tegorocznym budżecie (m.in. godząc się na przekazanie ponad pół miliona złotych na wynajem pomieszczeń dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Góreckiej w Poznaniu i korygując kwoty związane ze zmniejszoną subwencją oświatową).