trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Książnice nie tylko dla nauczycieli

    Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki w dniu 4 kwietnia 2011 r.

    Głównym tematem kwietniowego posiedzenia komisji było funkcjonowanie publicznych bibliotek pedagogicznych w środowiskach lokalnych. Biblioteki takie działają
    w Poznaniu, Kaliszu, Koninie jako samodzielne jednostki oraz w Lesznie i Pile, gdzie wchodzą w skład centrów doskonalenia nauczycieli. Ponadto PBP w Wielkopolsce organizują pracę 28 filii we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów.
    W zbiorach wielkopolskich bibliotek pedagogicznych znajduje się ponad 1,5 mln pozycji, w tym książki, czasopisma i zbiory specjalne. Z tych zasobów korzystają nie tylko nauczyciele, ale także studenci i uczniowie. Samorządowe placówki podejmują wiele działań na rzecz lokalnych społeczności. Pomagają w doskonaleniu umiejętności nauczycieli i bibliotekarzy. Organizują konkury literackie i plastyczne, wystawy regionalne. W bibliotekach funkcjonują ogólnodostępne internetowe pracownie multimedialne dysponujące 132 stanowiskami komputerowymi, z których w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało ponad 53 tysiące użytkowników.
    Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2010. Ponadto przyjęli pozytywne opinie w sprawie uchwał sejmiku dotyczących planu dochodów i wydatków województwa, które umożliwią korekty niektórych zadań oświatowych oraz inwestycyjnych, m.in. związanych z przebudową obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy, a także regionalnych projektów edukacyjnych oraz służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli współfinansowanych z programów unijnych.