trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje społeczne projektu Strategii Wielkopolska 2030 - 4 października 2019 roku

    Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku odbyło się w piątek 5 października br. w Pile, w Hotelu Gromada. Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w ramach inauguracji debaty, wskazał najważniejsze wyzwania stanowiące o przyszłości Wielkopolski: zmiany klimatu i związane z tym przejście od gospodarki silnie węglowej do gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii, wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny i związana z nim poprawa warunków życia mieszkańców.

    W dalszej części spotkania zaprezentowano najważniejsze założenia projektu Strategii Wielkopolska 2030 (tj. wizję rozwoju, główne wyzwania rozwojowe, cele strategiczne i operacyjne oraz narzędzia służące ich realizacji). Uczestnicy spotkania, w tym radni Sejmiku WW, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z tego obszaru, osoby reprezentujące partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańcy wyrazili swoje opinie i oczekiwania co do zawartości projektu Strategii, wskazali potencjały i bariery rozwojowe tej części regionu. Wśród najczęściej poruszanych kwestii wymienić można, m.in.: dostępność komunikacyjną, odnawialne źródła energii, opieka zdrowotna, wyzwania i przemiany związane z rozwojem gospodarki 4.0.

    Kolejne konsultacje zaplanowano na 10 października w Koninie oraz Poznaniu (11 października). Mieszkańcy swoje uwagi oraz opinie mogą zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań, ale również za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także drogą korespondencyjną. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj i tutaj.


    Galeria zdjęć: