trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje społeczne projektu Strategii Wielkopolska 2030 - 24 września 2019 roku

    We wtorek 24 września br. w Lesznie, w Wyższej Szkole Humanistycznej odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Wielkopolska 2030. Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w ramach inauguracji debaty, wskazał na trzy elementarne zagadnienia, które stanowić będą o randze Wielkopolski co najmniej na kolejną dekadę: innowacyjność, czyste środowiskowo i dobra jakość życia Wielkopolan.

    W ramach spotkania zaprezentowano przybyłym uczestnikom wizję województwa do 2030 roku, przedstawiono główne wyzwania, cele rozwojowe i narzędzia służące jej realizacji. Mieszkańcy subregionu leszczyńskiego biorący udział w spotkaniu, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tego obszaru, wyrażali swoje opnie dotyczące projektu Strategii Wielkopolska 2030 oraz wskazywali potencjały i bariery rozwojowe subregionu. Wśród najczęściej poruszanych kwestii wymienić można m.in.: dostępność komunikacyjną, transport zbiorowy, edukację, gospodarkę odpadami, rewitalizację, odnawialne źródła energii oraz mikroretencję.

    Kolejne konsultacje zaplanowano na 4 października Pile, Koninie (10 października) oraz Poznaniu (11 października). Mieszkańcy swoje uwagi oraz opinie mogą zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań, ale również za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także drogą korespondencyjną. Więcej szczegółów można znajdzieźć tutaj i tutaj.


    Galeria zdjęć: