trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje społeczne projektu Strategii Wielkopolska 2030 - 10 października 2019 roku

    Trzecie już spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030) odbyło się 10 października br. w Koninie, w Centrum Konferencyjnym Factoria. Dyskusja została otwarta przez Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który w kontekście specyfiki subregionu konińskiego, podkreślił jak istotną rolę dla rozwoju Wielkopolski Wschodniej odgrywa transformacja energetyczna oraz dążenie do zmiany charakteru lokalnej gospodarki. Rozwój sektora MŚP jest, w opinii Pana Marszałka, sposobem na stabilny rozwój gospodarczy subregionu. Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, rozwój społeczny, poprawa warunków życia oraz sprawność instytucji publicznych - realizacja tych czterech celów strategicznych doprowadzić ma do urzeczywistnienia wizji Wielkopolski w 2030 roku i sprawić, że nasz region stanie się ważnym graczem nie tylko na scenie krajowej, ale i zagranicznej.

    Uczestnicy spotkania, w tym radni Sejmiku WW, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z subregionu Konińskiego, osoby reprezentujące partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańcy mogli wyrazić swoje stanowisko dotyczące treści projektu Strategii Wielkopolska 2030. Zgodnie z oczekiwaniami tematem, który zdominował dyskusję była transformacja energetyczna subregionu. Kwestia ta poruszana była zarówno w kontekście gospodarczym, jak i środowiskowym. Ponadto w ocenie osób, które zabrały głos w trakcie spotkania to rozbudowa sieci kolejowej, inwestycje w OZE, wsparcie przedsiębiorców oraz działania zapobiegające lub zmniejszające skutki zmian klimatycznych są inwestycjami o charakterze priorytetowym, których realizacja jest niezbędna dla dobra subregionu i jego mieszkańców.

    Kolejne konsultacje zaplanowano na 11 października Poznaniu. Mieszkańcy swoje uwagi oraz opinie mogą zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań, ale również za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także drogą korespondencyjną. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj i tutaj.


    Galeria zdjęć: