trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

  Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz

  Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz

  Formularz konsultacji projektu - pobierz

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 5681/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023.

  Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Wieloletniego Programu współpracy na lata 2019-2023”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r.

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi. Projekt Wieloletniego Programu współpracy (…) na lata 2019-2023, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania powyżej.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Patrycja Zarzycka oraz Pan Paweł Michałowski.

  Dane kontaktowe:

  numer telefonu: 61 626 62 30, 61 626 67 11
  adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl

  Uchwała Nr 1179/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 ­- pobierz