trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi

    Konsultacje projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

    Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6621/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 postanowił przeprowadzić konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

    Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

    Informacja o przeprowadzeniu konsultacji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/), na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/) oraz na  portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl.