trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

  • Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz
  • Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz
  • Formularz konsultacji projektu (pdf) - pobierz
  • Formularz konsultacji projektu (docx) - pobierz

   

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 1054/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

  Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Al. Niepodległości 34

  61-714 Poznań

  z dopiskiem: „Konsultacje Programu współpracy na rok 2020”,

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r.

   

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

  Projekt Programu współpracy (...) na rok 2020, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania powyżej.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Patrycja Zarzycka oraz Paweł Michałowski.

  Dane kontaktowe:
  numer telefonu: 61 626 62 30, 61 626 67 11
  adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl