trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 4875/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku – serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

  Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:


  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 18
  61-713 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Programu współpracy (...) na 2015 rok".

  w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2014 r.

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

  Projekt Programu współpracy (...), formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwały do pobrania zostały zamieszczone obok.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Grudziński.
  Dane kontaktowe: