trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

  Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 3734/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 roku – serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

  Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl
  w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2013 r.

  Do formularza należy dołączyć zeskanowany statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

  Treść projektu Programu, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwały do pobrania zostały zamieszczone obok.
  Projekt Programu jest równocześnie konsultowany z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, która pisemnie przedstawi swoją opinię w terminie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Grudziński.

  Dane kontaktowe:
  • numer telefonu: 61 626 67 13,
  • adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl.