trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu


  Konsultacje nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

  Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu
  Formularz konsultacji projektu (pdf) 
  Formularz konsultacji projektu (docx) 
  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 7977/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2024 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.
  Uwagi oraz wnioski do projektu uchwały organizacja wnosi w zakresie działalności statutowej organizacji.
  Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: dz.sekretariat@umww.pl lub na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Zdrowia 
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 roku włącznie.
   
  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.
  Projekt Uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji są dostępne do pobrania powyżej.
   
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Elżbieta Bieniek.
  Dane kontaktowe: numer telefonu: 61 626 6380, adres poczty elektronicznej: dz.sekretariat@umww.pl.