trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja

  Informacja na temat zmiany terminu nadsyłania prac Konkurs: „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna.

  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną (COVID -19) i zamknięcie placówek oświatowych w Polsce, termin nadsyłania prac w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna - zostaje przesunięty do dnia 15 października 2020 roku.

   

   

  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna

  Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem
  na dwie kategorie:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

  Przedmiotem V edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

  • prośrodowiskowej kampanii edukacyjnej - maksymalna objętość części opisowej jedna strona
   A4 (temat kampanii, główne założenia, cel, grupa docelowa, opis realizacji działań, itp.)
   oraz dokumentacja fotograficzna ze zrealizowanej kampanii w wersji elektronicznej.

  Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym
  i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”)
  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska,
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Czas trwania V edycji Konkursu od 22 stycznia 2020 r. (data ogłoszenia) do 10 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły,
  z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

  Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.