trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs High School Science LAB

  Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Badawczą w Języku Angielskim z Przedmiotów Przyrodniczych „High School Science LAB 2019”.

  Celem Konkursu jest:

  1. realizowanie założeń edukacyjnych LAB: L – language, A – analysis, B – best presentation,
  2. popularyzowanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego jako narzędzia poznawania świata,
  3. wdrażanie do konstruktywnej pracy naukowej zgodnej z metodologią prac badawczych, w tym również prowadzenia analizy matematycznej, statystycznej i logicznej wyników obserwacji i doświadczeń,
  4. rozwijanie umiejętności krytycznego wykorzystania różnorodnych źródeł naukowych, w tym publikacji specjalistycznych w języku angielskim,
  5. umożliwienie wymiany doświadczeń naukowych oraz idei poznawczych pomiędzy uzdolnioną młodzieżą szkół ponadpodstawowych na poziomie ogólnokrajowym,
  6. rozwijanie umiejętności tworzenia spójnych dokumentów z wykorzystaniem edytorów tekstu, edytorów wzorów matematycznych, tabel, arkuszy kalkulacyjnych oraz programów prezentacyjnych,
  7. rozwijanie umiejętności prezentowania własnych badań, rzeczowej dyskusji oraz argumentowania stanowiska,
  8. wdrażanie poszanowania do postaw uczciwości akademickiej,
  9. propagowanie postaw otwartości poznawczej,
  10. promowanie Województwa Wielkopolskiego.

  Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.

  Prace i formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie do 8 listopada 2019 r.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.