trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Koniec z WORD-em

    Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 14 stycznia 2010 r.
    Komisja po raz ostatni zajęła się tematem wysuwanych zarzutów i przeprowadzanych w związku z nimi kontroli w pilskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Radni postanowili zamknąć sprawę, chyba że pojawią się w związku z nią nowe fakty. Komisja otrzymała odpowiedź na swój apel do  marszałka województwa o odwołanie dyrektora WORD w Pile. W piśmie podpisanym przez wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka poinformowano radnych, że zarząd województwa po rozpatrzeniu sprawy nie znalazł przesłanek do odwołania dyrektora placówki. Swoją dezaprobatę wobec takiego rozstrzygnięcia wyrażali w dyskusji radni opozycji.
    Podczas styczniowego posiedzenia radni przyjęli także harmonogram prac komisji nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu województwa.