trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konferencje szkoleniowe nt. kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych i najświeższych zmian prawnych w tym zakresie

  jakosc powietrza to jakosc zyciaTroszcząc się o zdrowie i życie Wielkopolan oraz wychodząc naprzeciw potrzebom wielkopolskich Gmin, Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w najbliższym czasie odbędą się trzy Konferencje szkoleniowe nt. kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych i najświeższych zmian prawnych w tym zakresie. Jest to kontynuacja cyklu corocznych spotkań poświęconych ochronie powietrza w naszym Województwie.

  Aby w tych Konferencjach mogła wziąć udział jak największa ilość pracowników urzędów gmin oraz strażników miejskich i gminnych uprawnionych do kontrolowania przestrzegania uchwał antysmogowych, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznani przygotował trzy lokalizacje, w trzech różnych terminach:

  • 1 października 2019 r., Hotel Gromada w Pile, Al. Piastów 15
  • 2 października 2019 r., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34
  • 7 października 2019 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4.

  Tematem przewodnim tych Konferencji szkoleniowych będzie praktyczny sposób kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych. Prelegenci przekażą między innymi wiedzę na temat aspektów technicznych budowy i funkcjonowania kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń z uwzględnieniem poszczególnych grup, o których mowa w ww. uchwałach. Będzie można poznać sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych zakazanych i dopuszczonych do stosowania ww. uchwałami wraz z ich podstawowymi różnicami i parametrami. Omówione zostaną, wymagane przy sprzedaży węgla, dokumenty potwierdzające parametry paliwa. Wskazany zostanie sposób pobierania próbek paliwa do przeprowadzenia skutecznej kontroli oraz sposób dalszego postępowania. Zaprezentowane zostaną przykłady nieprawidłowej eksploatacji kotłów, wskazanie złych nawyków i praktyk w tym zakresie.

  Przypomnijmy, że na terenie całego województwa wielkopolskiego, 1 maja 2018 r. weszły w życie tzw. uchwały antysmogowe. I od tej daty zakazano stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Wszystkie nowe kotły oddane do eksploatacji po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Natomiast kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań należy wymienić w 2 etapach:

  • do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
  • do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

  Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, mogą być użytkowane dożywotnio.

  Z kolei miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (np. piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

  Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad ww. Konferencjami sprawuje Departament Środowiska tel. 616266400, dsr.sekretariat@umww.pl.


  Galeria zdjęć: