trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

KOMISJA ZA ODRZUCENIEM SKARGI

    Sejmikowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która obradowała w sposób zdalny 18 marca, jednomyślnie zaopiniowała odrzucenie skargi na marszałka województwa, uznając ją za bezzasadną. Skarżący zarzucał marszałkowi podejmowanie decyzji bez ich udokumentowania, a sprawa dotyczy postępowania kontrolnego w sprawie przyjmowania wniosków przez system informatyczny, obsługujący konkurs grantowy w ramach „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”.

    Konkurs o fundusze na kapitał obrotowy dla firm prowadziła samorządowa spółka – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu, a audyt (rozwiązań informatycznych zastosowanych w tym naborze) przeprowadzili na zlecenie samorządu województwa specjaliści z Poznańskiego Centrum Superkomuterowo-Sieciowego (PCSS). Jak argumentowali radni, już sama podpisana w tej sprawie umowa (między UMWW a PCSS) przeczy twierdzeniu skarżącego o braku udokumentowania działań.


    Galeria zdjęć: