trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

KOMISJA POZYTYWNIE O WYKONANIU BUDŻETU

    Komisja Budżetowa sejmiku, która w trybie zdalnym obradowała 21 maja, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa w 2020 roku.

    Informacje podsumowujące ubiegłoroczne finanse regionu przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska. Jak przekazała, mimo trudnego ze względu na pandemię roku udało się zamknąć go (po raz pierwszy od 2016 roku) nadwyżką budżetową. W znaczącej części zostanie ona przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia województwa (o 125 mln zł), co pozwoli przygotować grunt pod wydatki inwestycyjne w latach 2022 i 2023, gdy dostępne będą już środki z nowej unijnej perspektywy finansowej i konieczne będzie wygospodarowanie wkładu własnego do takich projektów.

    Komisja także pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa i w WPF. A tych, m.in. ze względu na zagospodarowanie zwiększonych o 80 mln zł przewidywanych dochodów z podatku CIT, jest wyjątkowo dużo. Dodatkowe wydatki przewidziano m.in. na tabor kolejowy, remonty dróg, inwestycje w ochronie zdrowia, kulturze, edukacji. Kilka poprawek dotyczących dyslokacji tych środków zgłosił Zbigniew Czerwiński z PiS, jednak wszystkie zostały odrzucone przez komisję stosunkiem głosów 8-2.

    Ponadto radni zapoznali się z informacjami o stanie mienia województwa, o przebiegu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi w ubiegłym roku, o programach naprawczych w podległych regionalnemu samorządowi SPZOZ-ach. Komisja zaopiniowała również pozytywnie kilka projektów uchwał sejmiku dotyczących przekazania pomocy województwa wielkopolskim gminom i powiatom (m.in. w sferze turystyki, sportu, kolei wąskotorowych), a także podmiotom, które zostały wyłonione w konkursie na dotacje dotyczące prac przy obiektach zabytkowych.


    Galeria zdjęć: