trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kolej aglomeracyjna

  Województwo Wielkopolskie jako ustawowy organizator regionalnych, kolejowych przewozów pasażerskich przeprowadziło szczegółową analizę zapotrzebowania na przewozy kolejowe na obszarze województwa, dokonując także oceny aktualnych tendencji osiedlania się ludności, gdzie zauważono bardzo wyraźnie działania odśrodkowe w tym zakresie. Dostrzega się także niepokojący przyrost ilości samochodów, który w średniookresowej perspektywie może doprowadzić do zakorkowania wjazdów do stolicy województwa.
  Uwzględniając powyższe, Zarząd Województwa uznał za konieczne uporządkowanie dotychczasowej polityki transportowej - przede wszystkim na obszarze aglomeracji poznańskiej. Uznano, że jedyną realną szansą na zmianę obecnych tendencji jest postawienie na publiczny transport zbiorowy oparty przede wszystkim na szynie, wspierany lokalną komunikacją autobusową. W celu doprowadzenia do powstania sprawnego systemu transportu publicznego konieczne jest m.in.:

  • utworzenie wspólnego biletu na środki komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej (integracja taryfowa),
  • zakupy nowoczesnego taboru kolejowego,
  • budowa nowych przystanków kolejowych na terenie miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej,
  • budowa parkingów dla samochodów, skuterów i rowerów przy stacjach kolejowych oraz doprowadzenie do nich dróg lokalnych,
  • doprowadzenie publicznego kołowego transportu zbiorowego do linii kolejowych (w „układzie poprzecznym” dowożącym pasażerów do stacji i przystanków kolejowych),
  • rewitalizacja wszystkich linii kolejowych na obszarze aglomeracji w celu zwiększenia prędkości jazdy pociągów,
  • zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów średnio co 30 minut w systemie cyklicznym.

  Aby wdrożyć w życie powyższe założenia konieczne jest pełne zrozumienie i efektywna współpraca z:

  • władzami miasta Poznania,
  • Jednostkami Samorządu Terytorialnego na obszarze aglomeracji poznańskiej,
  • spółkami grupy PKP S.A.
  • przewoźnikami kolejowymi,
  • mieszkańcami Województwa Wielkopolskiego.

  W celu promocji tej koncepcji Województwo Wielkopolskie nawiązało współpracę z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu. W jej wyniku powstaje cykl audycji, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zalet transportu zbiorowego, oraz przekonanie mieszkańców regionu, aby zostawili swoje samochody na parkingach i przesiedli się do pociągów. Niestety, wciąż jeszcze podróż pociągiem kojarzy się głównie z brudnymi dworcami , zniszczonym taborem i opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Celem programu jest zmiana tego wizerunku na lepszy.
  Program „Pociągiem po Wielkopolsce” pokazuje, co w najbliższych latach zmieni się na wielkopolskich torach, w jakim kierunku kolej będzie się rozwijać, a także, jak wykorzystać potencjał i istniejącą infrastrukturę.
  Wyemitowanych zostanie 7 odcinków kilkunastominutowych filmów, które przeanalizują i opiszą następujące zagadnienia:

  1. samochód czy pociąg?               
  2. historię rozwoju kolei na obszarze Województwa Wielkopolskiego,    
  3. tabor kolejowy – dziś i jutro, 
  4. kraina węgla, pary i potężnych lokomotyw
  5. koncepcję budowy kolei aglomeracyjnej,
  6. moc rozpędzonego pociągu,
  7. parowozowi lekarze i dziura toruńska.

   

  1. Samochód czy pociąg?

  1. Historia rozwoju kolei na obszarze Województwa Wielkopolskiego

  1. Tabor kolejowy – dziś i jutro

  1. Kraina węgla, pary i potężnych lokomotyw

  1. Koncepcja budowy kolei aglomeracyjnej

  1. Moc rozpędzonego pociągu

  1. Parowozowi lekarze i dziura toruńska