trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

JAK SIĘ WIODŁO SPÓŁKOM?

    Rozpatrzenie informacji o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego w 2022 roku było tematem obrad sejmikowej Komisji Rewizyjnej, której posiedzenie odbyło się 13 lipca, a także Komisji Gospodarki, która z kolei zebrała się 17 lipca.

    Województwo posiada akcje lub udziały w 14 tego typu podmiotach. W zdecydowanej większości są to spółki działające w jednym z trzech obszarów: zdrowie, transport, rynek finansowy. Dodatkowo od kilku lat województwo posiada też niewielkie udziały w Międzynarodowych Targach Poznańskich. To one zanotowały za miniony rok największą (około 8 mln zł) stratę spośród omawianych spółek. W sumie „na minusie” omawiany okres zakończyły cztery podmioty.

    Podczas dyskusji radni dopytywali o szczegóły dotyczące wybranych spółek, o okoliczności, które miały istotny wpływ na ich wyniki finansowe, o perspektywy ich rozwoju w kolejnych miesiącach, o pomysły na zapobieżenie niekorzystnym tendencjom obserwowanym w niektórych branżach.


    Galeria zdjęć: