trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

JAK SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WSPÓŁPRACUJE Z NGO

    Majowe, zdalne posiedzenie sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki zdominowała informacja oraz dyskusja nad programami współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi. Małgorzata Bartkowiak z Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW szczegółowo omówiła zarówno sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznej edycji programu, jak również analizę wieloletniego programu na lata 2019-2023. Radni dopytywali m.in. o liczbę organizacji pozarządowych, zatrudnienie w NGO, sposób prowadzonych z nimi konsultacji społecznych itp.

    Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie aż 31 wniosków finansowych o zmiany w tegorocznym budżecie regionu, wysłuchała sprawozdania na temat wojewódzkich finansów w 2020 roku oraz zapoznała się z dwoma informacjami: na temat stanu samorządowego mienia oraz raportem o stanie województwa za ubiegły rok.


    Galeria zdjęć: