trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

JAK KORZYSTAMY Z EFS?

    Informacja na temat realizacji WRPO 2014+ w osi priorytetowej 7 i 9 (a więc w zakresie środków Europejskiego Funduszu Społecznego) znalazła się w porządku wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.

    Podsumowanie wdrażania programu w omawianym zakresie przedstawiła radnym dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWW Sylwia Wójcik. Z przekazanych informacji wynika, że dotąd przeprowadzono już 111 naborów wniosków, a ich efektem jest ponad 1200 zawartych umów i prawie 1,4 mld zł przekazane beneficjentom. Co najważniejsze, dzięki tym działaniom wsparciem objęto 312 tysięcy Wielkopolan. Wsparcie z EFS dotyczy takich obszarów jak rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja, w tym np. tworzenie miejsc w żłobkach, ale też programy prozdrowotne czy szeroko rozumiane przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

    Ponadto komisja zapoznała się z przebiegiem wykonania wojewódzkich finansów w I półroczu, a także pozytywnie zaopiniowała kilka propozycji zmian w tegorocznym budżecie regionu.


    Galeria zdjęć: