trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

JAK GOSPODAROWAĆ ODPADAMI

    Radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy obradowali w sposób zdalny 23 listopada, zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019. Na jakie wnioski i problemy wskazuje ten ponad 150-stronicowy dokument? Otóż w najbliższych latach w Wielkopolsce należy m.in.: podnieść efektywność selektywnej zbiórki odpadów (choć i tak posegregowanych zbieramy co roku coraz więcej); zwiększyć poziom recyklingu odpadów; rozwijać punkty selektywnego ich zbierania z punktami napraw; inwestować w instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów; rozwijać specjalne bazy danych, pozwalające analizować strumień produkowanych śmieci.

    O czym jeszcze dyskutowano podczas tych obrad? Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska omówiła założenia najważniejszych dokumentów finansowych samorządu, tj. projektów budżetu województwa na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. Radni zaopiniowali też pozytywnie trzy projekty uchwał zmieniających tzw. uchwały antysmogowe oraz zaakceptowali kilka propozycji zmian z tegorocznym budżecie.


    Galeria zdjęć: