trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II

  Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Przedmiotem Projektu było wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii Covid-19 na terenie województwa wielkopolskiego.

  Projekt był realizowany we współpracy z Partnerami, którymi byli:

  • Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

  Podmioty lecznicze dokonywały samodzielnych zakupów sprzętu niezbędnego do walki z epidemią COVID – 19, w zdecydowanej większości mając na uwadze opracowany przez Ministerstwo Zdrowia katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią COVID – 19 (tj. sprzętu medycznego, wyposażenia laboratoriów, wyposażenia do dezynfekcji, wyposażenia obiektowo - budowlanego, zakup ambulansów, samochodu do przewozu próbek, środków ochrony osobistej i indywidualnej, systemu monitoringu termowizyjnego).

  Całkowita wartość Projektu 12 323 803,99 zł

  w tym dofinansowanie: 12 200 565,94 zł

  Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska