trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

INWESTYCJE NA WIELKOPOLSKICH DROGACH

    Podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej radni zapoznali się m.in. z informacją o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2021 roku. Szczegółową prezentację na ten temat przedstawił dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński, który przypomniał, że łączna wartość realizowanych obecnie przez drogowców przedsięwzięć sięga niemal 680 mln zł. Wśród nich są zarówno duże zadania, realizowane z udziałem funduszy unijnych (np. budowa obwodnic Wronek i Gostynia, gruntowne modernizacje na drogach nr 305, 432 i 306), jak również szereg mniejszych inwestycji, finansowanych z budżetu województwa. To m.in. bieżące naprawy nawierzchni, program likwidacji zagrożeń przy drogach, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (nowe chodniki, sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych) czy też program budowy ścieżek rowerowych.

    Ponadto radni zapoznali się z informacją o wykonaniu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku, omówili inwestycje na liniach kolejowych w Wielkopolsce oraz zaopiniowali pozytywnie projekty przesunięć i zmian w tegorocznym budżecie.


    Galeria zdjęć: