trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Inwestycje dla zdrowia

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 25 marca 2010 r.
    Analiza sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2009 w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz polityki społecznej, a także sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia − to zasadnicze tematy drugiego w marcu posiedzenia komisji.
    Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie. Przyjęto wyjaśnienia związane z niepełną realizacją wydatków w niektórych paragrafach dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom. Podkreślano bardzo dobrą realizację zadań inwestycyjnych. Suma wydatków majątkowych związanych m.in. z modernizacją oddziałów szpitalnych, zakupem sprzętu medycznego, termomodernizacją wojewódzkich placówek leczniczych przekroczyła w ubiegłym roku 66 mln złotych.
    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały sejmiku stwierdzającej zakończenie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu, która umożliwi wykreślenie OLK z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
    Omawiając wstępne wyniki finansowe marszałkowskich lecznic za rok 2009 radni podkreślali bardzo trudną sytuację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Ubiegłoroczny ujemny bilans finansowy w tej placówce sięga około 17 mln zł. Problemy konińskiego szpitala oraz propozycje rozwiązań naprawczych będą szczegółowo omawiane na kolejnych posiedzeniach komisji.