trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Innowacyjna Wielkopolska

    Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w dniu 12 stycznia 2011 r.

    Pozytywną opinię radnych uzyskał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020. W 2010 roku został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentu, a jego wykonawcą jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W tym samym roku przeprowadzone zostały konsultacje subergionalne, rozmowy z władzami regionu i urzędnikami, a także zbadano nowe trendy w polityce innowacyjne na świecie. Na podstawie tych wszystkich badań została opracowana Regionalna Strategia Innowacji. Projekt zakłada prowadzenie polityki opartej na systematycznym podejściu do wspierania przedsiębiorczości.
    Ma to polegać m.in. na koordynowaniu działań proinnowacyjnych, a także promowaniu kreatywnych postaw uczestników wielkopolskiego systemu innowacyjnego.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz powiatu obornickiego, budżet na 2011 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.