trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacje o regionie

  Wielkopolska, region w sercu Europy

  turystyka aktywna kajakiWielkopolska łączy w sobie wiele elementów składających się na obraz współczesnego życia. Tutaj opłaca się nie tylko robić interesy, ale warto także przyjechać na urokliwy weekend lub dłuższy urlop. Wielkopolska to: jeziora, lasy, ale też zabytki i kultura przez duże „K”. Ponadto magiczny Poznań, którego uczelnie co roku przyciągają na studia tysiące młodych osób z całej Polski.

   Województwo Wielkopolskie jest jednym z największych w kraju. Jego powierzchnia wynosi prawie 30 tysięcy km kw., a liczba mieszkańców bliska jest 3,5 miliona osób. Poznań, stolica Wielkopolski, jest miastem największym, po nim plasują się Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Leszno.

   

  Potencjał gospodarczy regionu

  Laureat Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2022Województwo Wielkopolskie jest jednym z wiodących regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Mocnymi stronami regionu w tym kontekście pozostają wielkość i jakość zasobów rynku pracy, chłonność rynku, dostępność transportowa, rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki. Wielkopolska jest liczącym się producentem mebli, odzieży i artykułów spożywczych. Podmioty gospodarcze działające na terenie województwa wielkopolskiego w zdecydowanej większości należą do prywatnego sektora MŚP. Istotną rolę w procesie budowy i umacniania potencjału gospodarczego odgrywają podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.

  Kierunki rozwoju gospodarczego pozostają w bezpośrednim związku z obszarami aktywności określonymi w inteligentnych specjalizacjach regionu:

  • „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”,
  • „Wnętrza przyszłości”,
  • „Przemysł jutra”,
  • „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” ,
  • „Rozwój oparty na ICT” oraz,
  • „Nowoczesne technologie medyczne”.

  Laureat Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2022Województwo wielkopolskie pomimo stosunkowo rozbudowanej bazy przedsiębiorstw, wysokiej wydajności pracy, znaczącej działalności eksportowej, silnej pozycji uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych nie należy do regionów o najwyższych wskaźnikach proinnowacyjnych.

  Wielkopolska jest regionem zróżnicowanym przestrzennie pod względem gospodarczym. Zdecydowanym biegunem wzrostu pozostaje tradycyjnie aglomeracja poznańska. Dominuje ona w szczególności w sferach: produkcyjnej, usługowej oraz liczby instytucji otoczenia biznesu. Pozostałe części województwa cechuje zdecydowanie niższy poziom tempa rozwoju gospodarczego, czego odzwierciedleniem są niższe wartości poszczególnych wskaźników makroekonomicznych na poziomie podregionów (NUTS 3), w tym produktu krajowego brutto per capita oraz wartości dodanej brutto na 1 pracującego (tzw. wskaźnika wydajności pracy), jak również ogólnej aktywności ekonomicznej mieszkańców. O tym zróżnicowaniu świadczy również nierównomierny poziom bezrobocia rejestrowanego (najwyższy w subregionie konińskim, najniższy w aglomeracji poznańskiej).Autobus wodorowy (pierwszy w Polsce) MZK w Koninie

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarki regionu, wielkopolskich przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP.

  Samorząd Województwa jest również zaangażowany w inicjatywy na rzecz transformacji gospodarczej regionu w kierunku gospodarki nisko i zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru jako nośnika energii. Dotyczy to działań mających na celu realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu i celów klimatycznych UE. 

   

  Stawiamy na edukację i turystykę

  dęby wielkopolskieOtwarcie na zagranicę jest widoczne także w edukacji. Powstaje coraz więcej szkół i uczelni, które proponują nowoczesne kierunków studiów. To przyciąga studentów z innych krajów. Najbardziej znanym ośrodkiem edukacji jest Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Kadrę stanowią najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, a absolwenci odnoszą liczne sukcesy w życiu zawodowym i często piastują ważne funkcje społeczne. Prestiż i szacunek, jakie przez lata zdobył Uniwersytet, są nie do przecenienia.

  Mimo dynamicznego rozwoju infrastruktury, Wielkopolska jest również chwalona ze względu na krajobraz i liczne atrakcje turystyczne. Przez znaczną część województwa przepływa rzeka Warta, a w samej środkowej i północnej Wielkopolsce znajduje się około tysiąc jezior. Dookoła nich rozciągają się lasy, w których można swobodnie poruszać się pieszo lub po licznych ścieżkach rowerowych i korzystać z obfitości jagód oraz grzybów. Na południe od Poznania leży natomiast Wielkopolski Park Narodowy utworzony ze względu na oryginalną rzeźbę polodowcową.

  Wielkopolska naprawdę potrafi zaskakiwać.