trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja w sprawie zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. "małych grantów” w roku 2024

  Oferta:​

  • Uchwała nr 7859/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów. (Klub Sportowy Akademia Judo) - pobierz dokument 

   

  • Uchwała nr 7858/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów. (Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego) - pobierz dokument

   

  • Klub Sportowy Akademia Judo – pobierz dokument (Oferta)
  • Uchwała nr 7762/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów – pobierz dokument

   

  • KS AZS AWF w Poznaniu – pobierz dokument ( Oferta)
  • Uchwała nr 7761/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów – pobierz dokument

   

  • Uchwała nr 7760/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów. (Klub Sportowy SOBIESKI Poznań)  - pobierz dokument

   

  • Klub Sportowy SOBIESKI Poznań - pobierz dokument (Oferta)
  • Uchwała nr 7703 /2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów - pobierz dokument

   

  Dokumenty:

  • Informacja w sprawie tzw. „małych grantów” w roku 2024 - pobierz dokument

  Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym 2024 - pobierz dokument
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2024 - pobierz dokument
  3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2024 - pobierz dokument
  4. Oświadczenie o ubieganiu/nieubieganiu się o wsparcie finansowe z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
  5. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2024 - pobierz dokument
  6. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2024 - pobierz dokument