trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego

  Statut Województwa Wielkopolskiego jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5849/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego, postanowił przeprowadzić konsultacje ww. projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl, w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl.

  Otrzymano pisemną pozytywną opinię Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

  Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego został także uzgodniony z Prezesem Rady Ministrów w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 913 ze zm.).