trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja o realizacji stypendium o charakterze socjalnym

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 7/2014 z 5 grudnia 2014 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów uczelni państwowych.

    Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęło ogółem 1.059 wniosków, z tego: 718 – uczniów oraz 341 – studentów i słuchaczy.

    Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym Regulaminem stypendium.

    Za okres od 1 września do 31 grudnia 2014 roku stypendium otrzyma 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, a za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku 180 studentów i słuchaczy w kwocie 300 złotych miesięcznie.