trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja o realizacji stypendium o charakterze socjalnym

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 70/2018 z 13 grudnia 2018 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni państwowych.

  Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 551 wniosków, z tego: 339 – uczniów (z tego: 331 pozytywnych i 8 negatywnych) oraz 212 – studentów (z tego: 205 pozytywnych i 7 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki respektując zapisy regulaminu stworzył jedną wspólną listę na województwo wielkopolskie odpowiednio dla uczniów oraz studentów.

  Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym regulaminem stypendium.

  Za okres od 1 września do 31 grudnia 2018 roku stypendium otrzyma 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, a za okres od 1 października do 31 grudnia 2018 roku 200 studentów w kwocie 300 złotych miesięcznie.

  Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

  A. UCZNIOWIE do 20 lutego 2019 roku
  B. STUDENCI i SŁUCHACZE do 20 marca 2019 roku

  do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

  1. korespondencyjnie na adres:
  Departament Edukacji i Nauki
  Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

  2. osobiście do Punktu kancelaryjnego
  Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  Poznań

  Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.