trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja o realizacji stypendium o charakterze socjalnym

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4125/2013 z 6 grudnia 2013 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów uczelni państwowych.

    Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 1.122 wnioski, z tego: 769 – uczniów oraz 353 – słuchaczy i studentów.

    Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym Regulaminem stypendium.

    Za okres od 1 września do 31 grudnia 2013 roku stypendium otrzyma 144 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, a za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku 128 słuchaczy i studentów w kwocie 300 złotych miesięcznie.