trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja o możliwości udziału mieszkańców Wielkopolski w debacie nt. Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok

  Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok, którego konieczność opracowania wynika z art. 34a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Będzie on przedmiotem debaty w ramach sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie się 31 maja br.

  Raport przedstawia podsumowanie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  Zgodnie z ww. ustawą, głos w debacie mogą zabrać mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pani Małgorzaty Waszak-Klepki pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 1 000 osób.

  W okresie trwającego reżimu sanitarnego w kraju spowodowanego pandemią COVID-19 podpisy zbierane w ramach zgłoszenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub własnoręcznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa a dokument zeskanowany oraz zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

  Zgłoszenie należy przekazać najpóźniej do 28 maja 2021 r., do godziny 9:00, do sekretariatu Kancelarii Sejmiku, przy czym uwzględniony zostanie termin wpływu. Zgłoszenie można przekazać elektronicznie na adres: sejmik@umww.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego
  Kancelaria Sejmiku
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
   

  Podczas Sesji Sejmiku, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego umożliwi zabranie głosu mieszkańcom według kolejności otrzymanych zgłoszeń. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanowi o zwiększeniu tej liczby.