trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja nt. kandydatów do składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

    Zgodnie z § 8 ust. 4 Uchwały Nr 4025/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie: określenia trybu powoływania członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisja ds. przeprowadzenia wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, informuje o wynikach przeprowadzonego naboru.

    Wykaz kandydatów do składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji zawarty jest w protokole z posiedzenia komisji (do pobrania poniżej).

    Kolejnym etapem będzie powołanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nowego składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
    Serdecznie Wszystkim dziękujemy za przesłane zgłoszenia.


    Galeria zdjęć: