trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

I edycja konkursu Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022”

    Zapraszamy gminy województwa wielkopolskiego, które w latach 2019-2022 podejmowały inicjatywy na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce.

    Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej.

    Konkurs prowadzony będzie na terenie Wielkopolski. Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub  wspierały/wspierają sektor ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest konkursem otwartym i formą systemowego wspierania samorządów w Wielkopolsce.

    Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikiem – dokumentacją,  należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurssamorzad@rops.poznan.pl do 1.09 do 23.59 z dopiskiem w tytule: „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny_2022”.


    Galeria zdjęć: