trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Herb i flaga Województwa Wielkopolskiego

  Herbem Województwa Wielkopolskiego jest w polu czerwonym orzeł srebrny, z przepaską złotą na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie, w polu czerwonym umieszczony na planie trójkątnej gotyckiej tarczy herbowej.

  Znak orła nawiązuje do osoby króla Przemysła II (1257-1296) i jego pieczęci majestatycznej z czasów książęcych. Element orła pojawił się w 1290 roku, na pięć lat przed koronacją i już wtedy był on dobrze kojarzony ze starą polską dynastią Piastów.

  Flagą Województwa Wielkopolskiego jest płat w formie trapezu prostokątnego, w prawej części w formie kwadratu w kolorze czerwonym zawarty jest wizerunek orła (taki sam jak w herbie). Część lewa pozostaje w kolorze białym.

  Herb oraz herb z logo są głównymi znakami graficznymi Województwa Wielkopolskiego. Elementy te są wykorzystywane  m.in. w materiałach promocyjnych i oficjalnych dokumentach Zarządu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Herb oraz herb z logo Województwa Wielkopolskiego mogą być używane w celu podkreślenia związku z regionem i jego promocji w sposób nie uwłaczający ich powadze.

  Umieszczanie herbu i/lub logo Województwa Wielkopolskiego na podmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego wymaga zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Oznakowanie przedsięwzięć herbem i logo Województwa Wielkopolskiego:

  W przypadku objęcia przedsięwzięcia patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego, organizator jest zobowiązany do oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z poniższą identyfikacją wizualną Województwa Wielkopolskiego:

  Patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub udział Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia

  Wzór oznakowania:

  logotyp Wojewodztwa Wielkopolskiego i herb Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

  Otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego

  Wzór oznakowania

  logotyp Województwa Wielkopolskiego i herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Jednoczesne otrzymanie patronatu Marszałka Województwa Wielkopolskiego i  dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego

  Wzór oznakowania

  logotyp Wojewodztwa Wielkopolskiego i herby z opisem Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego

  Dodatkowe informacje:

  Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji
  e-mail: bkz.sekretariat@umww.pl
  tel.: 61 626 66 83, 61 626 66 90, 61 626 66 82

  Oznakowanie objęcia Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia:

  Gabinet Marszałka
  e-mail: gabinet@umww.pl
  tel.: 61 626 66 85, 61 626 66 70