trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Hackathon Partnerstwa Odry

  logo hackathon partanerstwa odry

  W dniach 17-18 lipca 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w partnerstwie z Krajem Związkowym Brandenburgia reprezentowanym przez Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań, organizuje wydarzenie pod nazwą HACKATHON PARTNERSTWA ODRY.

  Podczas hackathonu, 8 zespołów kreatywnych ludzi z różnych środowisk, przy wsparciu ekspertów branżowych, tworzyć będzie nowatorskie koncepcje rozwiązań ważnych problemów społecznych i gospodarczych polsko-niemieckiego pogranicza w czterech obszarach:
   

  WYZWANIE 1 Opracowanie założeń platformy komunikacyjnej i kampanii informacyjnoedukacyjnej dla mieszkańców obszaru przygranicznego Partnerstwa Odry

  WYZWANIE 2 Zaproponowanie nowych sposobów angażowania młodzieży w dialog cyfrowy z seniorami

  WYZWANIE 3 Opracowanie pomysłu na kampanię promującą atrakcje turystyczne i wydarzenia kulturalne Obszaru Partnerstwa Odry - jako działanie pobudzające gospodarkę pasa przygranicznego  

  WYZWANIE 4 Zaproponowanie działań wzmacniających zdrowie psychiczne w trakcie i po pandemii Covid-19
   

  Zapraszamy wszystkich kreatywnych ludzi z różnych środowisk - uczelni, urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw -, którzy chcą coś zmienić i ulepszyć w naszej post pandemicznej przestrzeni, do zgłaszania się do konkursu. 

  Zapraszamy do zgłaszania grupy uczestników (Zespoły) lub osoby indywidualne od dnia 02.07.2021 roku do dnia 14.07.2021 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej www.hackathon-oder.eu 

  Zwycięskie projekty będziemy wdrażać do końca roku.

  Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: www.hackathon-oder.eu.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: hackathon-oder@umww.pl.

   

   

  Realizacja projektu w ramach PARTNERSTWA ODRY:

  Pandemia SARS-CoV-2 uświadomiła nam szczególną konieczność współpracy międzynarodowej w czasach kryzysu. Wielopłaszczyznowa kooperacja jest szczególnie ważna w regionach przygranicznych, gdzie na co dzień duża ilość osób przekracza granicę państwa w celach zawodowych lub edukacyjnych. Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej oraz uczestnicy Partnerstwa Odry wielokrotnie podkreślali, że komunikacja, wymiana i działania w dobie kryzysu/pandemii są bardzo ważne. Mając powyższe na uwadze, organizatorzy hackathonu pragną skłonić społeczeństwo regionów przygranicznych (regionów Partnerstwa Odry) oraz administrację, instytucje badawcze, edukacyjne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i przedstawicieli sektora prywatnego do współpracy przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań spowodowanych pandemią. Celem hackathonu jest wdrożenie 2 konkretnych jak najlepszych projektów, które zapewniłyby regionom Partnerstwa Odry bezpieczeństwo epidemiczne i gospodarcze podczas pandemii oraz w związku z jej skutkami. 

  Dodatkowym aspektem jest chęć jeszcze większej rewitalizacji współpracy Partnerstwa Odry w dobie sytuacji pandemicznej, poprzez wzmocnienia oddolnego zaangażowania społeczności regionów Partnerstwa Odry w sprawy związane z pograniczem, przyciągnięcie i powitanie nowych uczestników procesu współpracy, zapewnienie uczestnikom możliwości nauki czegoś nowego, a w dalszej perspektywie przyczynienie się do rozwoju bezpośrednich partnerstw pomiędzy placówkami edukacyjnymi, instytutami badawczymi, społecznościami ludzi młodych i starszych.

  Realizacja takiego projektu w roku 2021 ma wymiar szczególny, nie tylko ze względu na trwająca pandemię. 30 lat temu, w dniu 17 czerwca 1991 r. podpisany został w Bonn Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który w sposób szczególny podkreśla takie obszary i wartości we współpracy polsko-niemieckiej, które również znajdujemy w realizacji niniejszego projektu.

   

  zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP