trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gminy Czempiń i Śrem dostały w sumie ponad 13 mln złotych z Unii Europejskiej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych

  – Miło mi poinformować, że Państwa projekt jest liderem listy – otrzymał największą dotację i najwyższą punktację w konkursie – powiedział w Czempiniu Marszałek Marek Woźniak, który dzisiaj podpisał z Burmistrzem Konradem Malickim umowę na dofinansowanie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, projektu pn. „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi”. Marszałek podpisał także umowę z Burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowę systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem – Psarskie”.

  Całkowita wartość projektu przygotowanego przez Czempiń wynosi blisko 11,3 mln złotych, w tym przyznane dofinansowanie unijne – ponad 9,5 mln złotych.  Jego realizację rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku. Całość inwestycji obejmuje budowę ścieżek pieszo-rowerowych w samym mieście oraz prowadzących z podczempińskich wsi: Jasień, Piechanin, Piotrkowice-Jarogniewice. Powstaną trasy ułatwiające dotarcie do węzła przesiadkowego i punktów przesiadkowych – ścieżki rowerowe, jak i piesze oraz chodnik, na których dopuszczony będzie ruch rowerowy i odwrotnie – ścieżkę rowerową, na których zaplanowano dopuszczenie ruchu pieszego. W efekcie mieszkańcy gminy uzyskają prawie 7,5-kilometrową ścieżkę rowerową i 54 miejsca postojowe na 6 wybudowanych parkingach rowerowych „Bike&Ride”. 
  – To bardzo rozległy projekt, jeśli chodzi o zakres interwencji, kilometraż dróg i stworzenie dogodnych, dobrych warunków podróżowania z wykorzystaniem rowerów czy pieszo – podkreślił Marszałek. –  Mamy w nim i kilka odcinków połączonych ścieżek, i system parkingów B&R, i oświetlenie, i cały szereg różnych elementów.  To projekt, który bez wahania można nazwać wzorcowym, kompleksowym, rozwiązującym wiele problemów komunikacyjnych. Zauważył także, że dzięki jego realizacji powstała bardzo konkretna  oferta – zmiana sposobu podróżowania dla tych, którzy jeszcze korzystają wyłącznie z pojazdów spalinowych. Z kolei dla tych, którzy korzystają z rowerów, daje ona możliwość bardziej komfortowego, bezpiecznego podróżowania. 

  Z kolei  wartość śremskiego projektu opiewa na kwotę ponad 4,2 mln złotych – a środki unijne, wspierające jego realizację, to ponad 3,6 mln złotych. 
  W Śremie Marszałek Marek Woźniak zaakcentował aspekt ekologiczny budowanych ścieżek rowerowych, które umożliwiają mieszkańcom „zeroemisyjne poruszanie się”. – To mała, a czasem większa cegiełka, jeśli o chodzi o walkę o zabezpieczenie naszego globu przed konsekwencjami zmian klimatycznych. To jeden z naszych priorytetów – powiedział.
  Marszałek zwrócił także uwagę na nowoczesność projektu, który zawiera nie tylko budowę ścieżek rowerowych, ale również elementów, które ułatwiają korzystanie z tego rodzaju infrastruktury: parkingi B&R, stanowiska do parkowania czy sygnalizacja świetlna. Dodał, że jest to jeden z większych projektów w ramach poznańskiego ZIT-u, który korzysta z finansowania dedykowanego Aglomeracji Poznańskiej.  
  W Śremie prace obejmują budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śrem – Psarskie wraz z systemem oświetlenia oraz parkingami B&R, a także wyznaczonymi pasami ruchu dla rowerów w m. Psarskie i w Śremie w ciągu istniejących ulic. Projekt powstał w celu usprawnienia i popularyzacji komunikacji rowerowej w zakresie zarówno rekreacyjnym, jak i powszechnych dojazdów do szkoły czy pracy. Ścieżka uzupełni system tras rowerowych w gminie Śrem, poprawi mobilność oraz zwiększy dostępność i popularność transportu niskoemisyjnego. Inwestycja ma być oddana do użytku do końca listopada tego roku. W efekcie powstanie 3,577 km oraz 5 parkingów „Bike&Ride”. 
  – Zależy nam, aby zbudować cały system ścieżek rowerowych w Wielkopolsce – podsumował spotkania w Czempiniu i Śremie Marszałek Woźniak. – Ta sieć w naszym regionie systematycznie już się rozrasta. Z radością odbieram dużą aktywność samorządów, które budują tego rodzaju trasy przy drogach gminnych, w ramach obszaru miejskiego czy poza nim, stwarzając mieszkańcom możliwość zeroemisyjnego dojazdu do pracy, a jednocześnie ogromną szansę na bezpieczne podróżowanie. 
  Marek Woźniak podkreślił, że budowanie sieci ścieżek to wyzwanie na pokolenie, bo nie uda się tego szybko zrobić – z różnych powodów. Jednak Wielkopolska taki plan może zrealizować w oparciu o wszystkie dostępne środki finansowe: i te unijne, i te krajowe, i te własne, samorządowe. – Myślę, że z czasem Wielkopolska będzie taką krainą, gdzie możliwości dojazdu rowerem do pracy czy szkoły będą dużo większe, bezpieczne i to sprawi, że zdecydowanie poprawi się jakość naszego życia – powiedział Marszałek. 

   

   


  Galeria zdjęć: