trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

    Jak wygląda wieloletni budżet unijny na lata 2021-2027? Jaka część eurofunduszy trafi do Wielkopolski? Ile pieniędzy przeznaczymy w nowej perspektywie na ochronę środowiska? Jak prezentuje się koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu? Odpowiedzi m.in. na tego typu pytania poszukiwali radni podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski omówił założenia nowego programu regionalnego: Wielkopolska otrzyma 1,67 mld euro, z czego niemal 500 mln euro wesprze cele i działania dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego transportu czy odnawialnych źródeł energii. Unia Europejska ma bowiem coraz większe oczekiwania w zakresie wydawania pieniędzy na konkretne cele tematyczne, zwłaszcza prośrodowiskowe. O Europejskim Nowym Ładzie opowiedziała radnym Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW. Bruksela chce, aby Europa stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem na świecie do 2050 roku. Osiągnięciu tego celu i ochronie klimatu ma służyć bioróżnorodność, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, ekologiczny transport itd.

    Komisja zapoznała się też ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. oraz zaopiniowała pozytywnie propozycje kilkunastu zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków.


    Galeria zdjęć: