trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

FINANSE POD LUPĄ RADNYCH I BIEGŁEGO REWIDENTA

    Kontrola dokumentów finansowych, pozwalająca rzetelnie ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2020 rok (kontynuacja prac) oraz spotkanie z biegłym rewidentem, przedstawiającym radnym sprawozdanie z kompleksowego badania wojewódzkich finansów, zdominowały kolejne kwietniowe (zdalne) posiedzenie sejmikowej Komisji Rewizyjnej. Radni przyjrzeli się m.in. rozliczeniu przez wybrane samorządy ubiegłorocznych dotacji z budżetu regionu na: program „Deszczówka”, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, budowę zbiorników retencyjnych.

    Ponadto badano też szczegółowo m.in.: informację o oprocentowaniu poszczególnych transz obligacji dla Wielkopolski, wydatki na naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego, koszty funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, wydatki statutowe Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie oraz zestawienie… nieobecności radnych województwa na posiedzeniach komisji oraz sesjach sejmiku w 2020 roku.


    Galeria zdjęć: