trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Etap okręgowy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  W dniu 09.04.2021 r. Przewodnicząca Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Pani Małgorzata Falencka – Jabłońska przekazała poniższe informacje dotyczące przebiegu etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

  • zgodnie z zapisem Regulaminu XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej str.4 - Klauzula w warunkach pandemii, wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego od dnia 17 kwietnia br. (tzn. daty, kiedy miał się odbyć tradycyjny etap okręgowy)
   są zobowiązani do przygotowania pracy badawczej na wskazany przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej temat i przesłanie jej w Power Poincie do Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w ciągu trzech tygodni tzn. do 8 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

  Pracę należy przesłać wyłącznie listem poleconym  na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Środowiska
  z dopiskiem „ Komitet Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  • temat pracy badawczej zostanie podany na stronie ekoolimpiada.pl w dniu 17 kwietnia br.(sobota). W tym też dniu zostaną przekazane wymogi formalne dotyczące pracy.
  • w oparciu o komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, w tym roku wszystkie olimpiady zobowiązane są do przeprowadzenia trzech etapów bieżącej edycji,
  • po etapie okręgowym najlepsza siódemka autorów prac, stanowić będzie reprezentację na zdalny finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Część pisemna odbędzie się 4 czerwca br., a ustna część 5 czerwca br. w Międzynarodowym Dniu Środowiska,
  • tytuł finalisty XXXVI Olimpiady zostanie przyznany po sprawdzeniu testu pisemnego. Natomiast, najlepsza 10 uczniów spośród 112 uczestników, po przeprowadzeniu części ustnej, uzyska tytuł laureata XXXVI OWE.