trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Etap okręgowy XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  Olimpiada Wiedzy EkologicznejW dniu 13 kwietnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się etap okręgowy XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Małgorzata Knapczyk Dyrektor Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród tego typu wydarzeń zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jako olimpiada interdyscyplinarna łączy treści przedmiotów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

  Aktualnie 64 senaty wyższych uczelni państwowych przyznały finalistom i laureatom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje od wielu lat etapy okręgowe, podczas których wyłaniani są reprezentanci województwa wielkopolskiego na finał centralny.

  Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Z zakwalifikowanych na etapie podstawowym 49 uczniów z 23 szkół do etapu okręgowego przystąpiło 39 uczniów z 21 szkół województwa wielkopolskiego. Po przeprowadzonym teście pisemnym 8 uczniów uzyskało niezbędne minimum 70% poprawnych odpowiedzi. Pozostałe 4 osoby zostały wyłonione zgodnie z pkt. 4 Wytycznych przeprowadzenia etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, tym samym uzyskano ostateczny skład 12 uczestników części ustnej etapu okręgowego.

  Po części ustnej etapu okręgowego wyłoniono 7 uczestników, którzy będą reprezentantami województwa na finale centralnym XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczniowie otrzymali zestaw artykułów promocyjnych oraz artykuły spożywcze

  Laureaci oraz finaliści etapu okręgowego otrzymali nagrody rzeczowe: hulajnogi elektryczne, kaski ochronne oraz zabezpieczenia antykradzieżowe, których fundatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Lista szkół, której uczniowie zdobyli tytuł laureata etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i zostali reprezentantami województwa wielkopolskiego na finał centralny (miejsce I –VII).

  • I miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie
  • II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie
  • III miejsce – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile
  • IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile
  • V miejsce – Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju
  • VI miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku
  • VII miejsce  – III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
  • VIII miejsce – Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju
  • IX miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
  • X miejsce – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile
  • XI miejsce – Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju
  • XII miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie