trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Edukacyjne rozliczenia

    Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki w dniu 14 grudnia 2010 r.

    Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w tegorocznym budżecie województwa związane z rozliczeniem projektów realizowanych przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach programu EUBIS „Uczenie się przez całe życie”.
    Członkowie komisji zaakceptowali także proponowane przez zarząd województwa zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględniających realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Partnerski Związek Nauki i Postępu”, w ramach którego współfinansowany jest np. „Akcelerator Wiedzy Technicznej” – projekt realizowany wspólnie przez samorząd województwa i Politechnikę Poznańską. Obejmuje on m.in. działania w zakresie tworzenia systemu doradztwa zawodowego, aktywnej promocji wiedzy technicznej w społeczeństwie, a w szczególności kształcenia na kierunkach technicznych.
    Zaopiniowano ponadto zmiany w planach związanych z dochodami i wydatkami własnymi kilkunastu wojewódzkich placówek edukacyjnych – szkół, bibliotek pedagogicznych, kolegiów językowych i centrów doskonalenia nauczycieli.
    Omawiając propozycje zmian budżetowych, radni wnioskowali o wyjaśnienie niektórych kwestii związanych z likwidacją Obwodu Lecznictwa Kolejowego przy ul. Taczaka w Poznaniu, a także finansowania remontu zlokalizowanego tam budynku na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.