trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

EDUKACJA NIE TYLKO ZDALNA

    Wokół kwestii związanych z finansami toczyły się obrady sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, której zdalne posiedzenie odbyło się 9 grudnia.
    Z jednej strony dotyczyły one planów dotyczących dochodów i wydatków w dziedzinie oświaty i nauki w najbliższych miesiącach. Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień skarbnik województwa Elżbiety Kuzdro-Lubińskiej, pozytywnie zaopiniowała projekty: budżetu województwa na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej regionu. Z drugiej strony radni zaakceptowali propozycje korekt „czyszczących” aktualny budżet. Wśród nich znalazło się np. zapisanie podziału środków między podległe samorządowi województwa placówki, a dotyczących rządowego wsparcia dla nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
    Członkowie komisji ponadto zaakceptowali plan jej pracy na kolejne dwanaście miesięcy.


    Galeria zdjęć: