trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DYSKUSJA O BUDŻECIE NA 2022 ROK

    Sejmikowa Komisja Budżetowa, obradująca w trybie zdalnym 26 listopada, zapoznała się w pierwszym czytaniu (podobnie jak i inne komisje sejmiku, które debatowały w tym tygodniu) z założeniami do przyszłorocznego budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu.

    Jak zaprojektowano finanse województwa w 2022 roku? Z informacji przekazanej przez skarbnik województwa Elżbietę Kuzdro-Lubińską wynika, że dochody oszacowano na poziomie 1,95 mld zł, a wydatki sięgną 2,07 mld zł. Deficyt w wysokości 119 mln zł zostanie sfinansowany w całości z własnych środków, które zostały po rozliczeniu budżetów z lat 2019 i 2020. Przyszłoroczne wydatki inwestycyjne samorządu województwa wyniosą 910 mln zł i w porównaniu z 2021 r. wzrosną o 151 mln zł. Na co wydamy najwięcej? Na budowę dróg wojewódzkich (np. obwodnic Gostynia, Wronek, Rogoźna) przeznaczono w 2022 roku 399,2 mln zł, a na bieżące utrzymanie dróg i mostów – dodatkowe 100 mln zł. Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia to 290,9 mln zł, na dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich przeznaczono 230 mln zł, a dotacje dla 21 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 131 mln zł.

    Radni zapoznali się też z planem swojej pracy na najbliższe 12 miesięcy oraz pozytywnie zaopiniowali propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa.


    Galeria zdjęć: