trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DUŻO ZADAŃ, MAŁO PIENIĘDZY

    Radni podczas zdalnej sesji 19 lipca jednogłośnie przyjęli stanowisko sejmiku dotyczące realizacji przez samorząd województwa zadań w zakresie gospodarki odpadami. Ta uchwała to pokłosie m.in. czerwcowej dyskusji na posiedzeniu sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Wskazano, że w wyniku zmian ustawowych przez ostatnie trzy lata do marszałków województw trafiło wiele nowych lub rozszerzonych zadań dotyczących problematyki gospodarki odpadami. To skutkowało znaczącym wzrostem postępowań administracyjnych w omawianym zakresie. W ślad za nowymi obowiązkami nie przekazano jednak dodatkowych środków, które umożliwiłyby utworzenie nowych etatów.

    „Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża stanowisko, iż cedowanie na jednostki samorządu terytorialnego nowych kompetencji, bez wprowadzenia mechanizmów finansowych umożliwiających wywiązanie się z nałożonych obowiązków, stoi w sprzeczności z zasadą zapewnienia tymże jednostkom udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań” – uznali w przyjętym dokumencie radni.

    Stanowisko zostało skierowane o premiera oraz ministra klimatu i środowiska.


    Galeria zdjęć: